sub_main_img

Aktuálne

Dizajnová inteligencia hovorí Basalte

Inteligentný dom v luxusnom dizajne?

Tak potom jednoznačne Basalte

O tom, že sa Basalte spája s luxusným dizajnom a modernou technológiou niet pochýb. Inšpirujte sa bytovým komplexom na Museum Square v Amsterdame, kde sa snúbi historická hodnota s najnovšími technológiami a pôsobí to naozaj luxusne. 

https://www.facebook.com/iDomy-sro-162284270480990/Digitálne trendy: 

Control4 predstavuje integráciu Alexa

Aby bol Váš inteligentný dom ešte viac smart, predstavuje systém Control4 hlasovú integráciu Alexa spolu s hlasovou podporou Amazonu v rámci systému domácej automatizácie.

V priemere majú užívatelia smart home viac ako 40 zariadení Control4 v rámci inteligentnej elektroinštalácie a vďaka Amazon Alexa ich môžu všetky ovládať. Táto integrácia je v rámci nadviazanej spolupráce Control4 s hlasovým ovládaním Amazon.

Pomocou hlasového ovládania napr.: „Alexa, turn off the house.“ sa vypnú v dome všetky svetlá, zamknú sa dvere, zníži teplota na termostate, zapne sa alarm a majitelia domu môžu spokojne odísť bez pochybností, či nechali zapnutý sporák. Pritom vypnutie svetiel nie je to jediné čo môže Alexa ponúknuť. Napríklad nastavenie scén a hlasového signálu „cooking“ Vám zintenzívni osvetlenie pre lepšiu viditeľnosť pri varení a zároveň zapne Váš obľúbený TV kanál o varení a mnohé iné.

 

Control4 predstavuje Alexa

 

 

 

 

 


Inteligentné domy

Návrh, realizácia a servis systémov inteligentných domov - TECO Foxtrot, Control4, KNX, Loxone,...

Spoločnosť iDomy, s.r.o. ponúka komplexné riešenia pre inteligentný dom, ktoré pokrývajú celú problematiku domácej automatizácie. Kľúčovými procesmi spoločnosti sú projekcia, návrh a realizácia inteligentných riešení. Pri realizácii týchto riešení využívame najmodernejšie systémy ako KNX, Control4, TECO Foxtrot, Loxone,...

 

wwwwwwidomyidomyidomyidomy

Pre zobrazenie používaných systémov kliknite na tento link

Projektovanie

Projektovanie klasickej a inteligentnej elektroinštalácie rodinných domov, bytových domov, priemyselných objektov obchodných a gastro prevádzok a pod.

Naša spoločnosť má veľmi dobré skúsenosti s prípravou technickej dokumentácie klasických a inteligentných elektroinštalácií. Máme za sebou desiatky vypracovaných projektov na celom územi SR. Vďaka úzkej spolupráci a komunikácii s investorom, architektom a taktiež s ostatnými profesiami (vykurovanie, zdravotechnika, požiarna ochrana, vzduchotechnika) vždy navrhneme kvalitnú elektorinštaláciu. Elektroinštalácia je navrhovaná v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami

Zabezpečujeme vypracovanie technickej dokumentácie v nasledovných stupňoch:

  • technická dokumentácia pre stavebné povolenie
  • realizačná technická dokumentácia
  • technická dokumentácia skutočného vyhotovenia

 

Programovanie

Programovanie a konfigurácia systémov inteligentných domov - TECO Foxtrot, Control4, KNX, Loxone...

Inteligentný dom je omnoho viac ako len obyčajný univerzálny diaľkový ovládač alebo inteligentné osvetlenie. Je to technológia, pomocou ktorej sú integrované rôzne technologické zariadenia, spotrebiče a audio/video zariadenia za účelom vzájomného riadenia a ovládania - a to všetko cez intuitívne rozhranie. Možnosti dnes používaných systémov sú takmer neobmedzené a vytvárajú sa nimi veľmi zaujímavé riešenia.

Programujeme alebo konfigurujeme systémy pre inteligentné domy od:

  • TECOMAT Foxtrot
  • Control4
  • KNX/EIB
  • Loxone

idomyidomyidomyidomy

viac o týchto systémoch...

 

Pre náročnejších zákazníkov poskytujeme programovanie rôznych ovládačov (driverov) pre integráciu zariadení v oblasti systémov inteligentných domov. 

Ovládače programujeme pre systémy:

  • Remote Technologies Incorporated
  • TECOMAT Foxtrot

Meranie a regulácia

Návrh a realizácia merania a regulácie vykurovacích a chladiacich systémov, kotolní, VZT zariadení...

Optimálnym riadením vykurovania, chladenia a vetrania sa zvyšuje komfort v objekte a dosahujú sa úspory energie až do 15-20%. Regulačný systém zabezpečí optimálnu teplotu a prietok vykurovacieho alebo chladiaceho média podľa charakteru objektu a vykurovacieho/chladiaceho systému a v závislosti od vnútornej a vonkajšej teploty. Zvýšenie tepelnej pohody je zabezpečené prediktívnym riadením v závislosti od krátkodobej predpovedi počasia. 

Monitoring a zber údajov slúži na aktuálne alebo spätné vyhodnocovanie technologických stavových a poruchových veličín vykurovania, chladenia a vetrania, vďaka čomu je možné predísť väčším škodam v prípade poruchy v systéme (únik vody, plynu, prekročenie maximalnej alebo minimálnej hodnoty tlaku, teploty,...). Poruchové informácie sú hlásené aj formou emailu a sms. 

 

Meranie a regulácia vykurovania, chladenia a vetrania teda zabezpečuje vyššiu bezpečnosť, spoľahlivosť a optimálnosť technologických procesov.