Podobné referencie

Rezidenčná kotolňa, Bratislava

Meranie a regulácia v rezidenčnej kotolni obsluhuje prípravu a dodávku média pre vykurovanie alebo chladenie...

Pre meranie a reguláciu kotolne sme navrhli riešenie postavené na systéme TECOMAT Foxtrot, ktorý obsluhuje prípravu a dodávku tepla a chladu pre

  • 3 vetvy podlahového vykurovania 
  • 2 vetvy dohrevu VZT jednotiek
  • 3 vetvy ohrevu bazénovej vody a dohrevu vírivky
  • 2 vetvy stropného chladenia
  • 2 vetvy pre klimatizačné jednotky

Meranie a regulácia ďalej zabezpečuje monitoring a zber údajov o stavových, prevádzkových a poruchových veličinách, ktoré je možné zobraziť na PC panely.  

Prípravu tepla a chladu zabezpečujú dve tepelné čerpadlá, záložný elektrokotol, záložný ohrevu TÚV. 

realizácia: 2014