BAOS driver pre RTI

BAOS driver pre RTI slúži na prepojenie riadiacej jednotky RTI so systémom EIB/KNX. Prepojenie týchto systémov umožňuje z jedného zariadenia (iPad, iPhone, Android tablet, Android smartphone, ....) ovládať audio/video zariadenia spolu s ostatnými zariadeniami v inteligentnom dome a to cez intuitívnu vizualizáciu.  

Driver umožňuje:

  • ovládanie osvetlenia
  • ovládanie žalúzií
  • vykurovacie programy
  • udalosti
  • ...