Satel Integration driver pre LogicMachine

Satel Integration Driver pre riadiace jednotky LogicMachine slúži na úplné prepojenie elektronickým zabezpečovacím systémom Satel Integra. Prepojenie týchto systémov umožňuje z jedného zariadenia (iPad, iPhone, Android tablet, Android smartphone, ....) ovládať okrem bežných funkcií aj el. zabezpečovací systém. 

Driver umožňuje:

  • ovládanie jednotlivých zón
  • monitorovanie jednotlivých zón a snímačov
  • virtuálnu klávesnicu
  • udalosti
  • ...